JUDr. Barbora Vráblová, MA

Barbora je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a oboru Medical Ethics and Law na King’s College London. V roce 2018 absolvovala studijní program The Sherwin B. Nuland Institute in Bioethics organizovaný pod záštitou Yale School of Medicine. V současné době dokončuje doktorát, v rámci něhož se věnuje právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života. V advokátní praxi se specializuje na oblast medicínského práva. Zabývá se případy náhrady újmy na zdraví, řeší spory o úhradu zdravotních služeb, a to jak mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, tak mezi pojištěnci a zdravotními pojišťovnami dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

Je autorkou připravované publikace Právo v paliativní medicíně a spoluautorkou komentáře k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách. V současné době se podílí na tvorbě komentáře k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Věnuje se rovněž přednáškové činnosti na univerzitní půdě a pravidelně vystupuje na odborných konferencích věnovaných medicínsko-právní tematice.

Specializace:

– práva zdravotnických pracovníků

– úhrada péče ze zdravotního pojištění

– závěr života a smrt

Další z týmu

Tereza Truhličková

Jana Cimlerová

Veronika Kaplanová

Mgr. Aneta Bernardová

Kateřina Hamplová