JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Barbora je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a oboru Medical Ethics and Law na King’s College London. V roce 2018 absolvovala studijní program The Sherwin B. Nuland Institute in Bioethics organizovaný pod záštitou Yale School of Medicine. V advokátní praxi se specializuje na oblast medicínského práva. Zabývá se případy náhrady újmy na zdraví, řeší spory o úhradu zdravotních služeb dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Specificky se věnuje také právním otázkám souvisejícím s poskytováním péče v závěru života. Jejím klienty jsou především pacienti a jejich rodiny. Spolupracuje také s mobilními a lůžkovými hospici, nemocničními paliativními týmy a odbornými společnostmi nebo neziskovými organizacemi, které se věnují problematice péče v závěru života.

 

Je autorkou připravované publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou komentáře k zákonu o zdravotních službách, zákonu o specifických zdravotních službách a zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Věnuje se rovněž přednáškové činnosti na univerzitní půdě a pravidelně vystupuje na odborných konferencích věnovaných medicínsko-právní tematice.

Specializace:

– práva pacientů a zdravotnických pracovníků

– úhrada péče ze zdravotního pojištění

– závěr života a smrt, paliativní péče

Další z týmu

Tereza Truhličková

Jana Cimlerová

Veronika Kaplanová

Mgr. Aneta Bernardová

Kateřina Hamplová