„Chceme, aby právní pomoc byla dostupná každému, kdo ji potřebuje. Zvlášť, jde-li o otázky týkající se zdraví a poskytování zdravotních služeb. Proto rádi bezplatně poradíme komukoliv, kdo se na nás obrátí – pacientům i zdravotnickým pracovníkům.“

Barbora Vráblová

Právní poradenství

a

Naším cílem je srozumitelným způsobem zprostředkovávat informace z oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení.

 

Poskytujeme online právní poradenství. Provoz právní poradny zajišťují studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod odborným dohledem právníků specializujících se na oblast medicínského práva a práva sociálního zabezpečení.

 

Právní poradenství je zdarma. Řešení pomáháme hledat každému, kdo se na nás obrátí.

Oblasti, kterým se věnujeme:

Práva pacientů

Práva zdravotnických pracovníků

Zdravotní péče

Úhrada ze zdravotního pojištění

Očkování

Porodnictví a reprodukční medicína

Transplantace a dárcovství orgánů

Přeshraniční poskytování zdravotní péče

Práva pacientů s duševním onemocněním

Dávky sociálního zabezpečení

Závěr života a smrt

Řešení sporů

Potřebujete poradit? Napište nám:

Náš tým

JUDr. Barbora Vráblová, MA

více >

Tereza Truhličková

více >

Jana Cimlerová

více >

Veronika Kaplanová

více >

Mgr. Aneta Bernardová

více >

Kateřina Hamplová

více >

Vzdělávání

MedLaw zajišťuje odborné praxe pro studenty právnických a lékařských fakult.

 

Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům hlubší pochopení vybraných témat z oblasti medicínského práva, a to jak formou teoretické, tak formou praktické výuky navázané na činnost právní poradny. Prostřednictvím zapojení se do jejího chodu mohou studenti získat přehled, jaké situace pacienti nebo zdravotničtí pracovníci v praxi řeší.

Společná odborná praxe pro studenty právnických a lékařských fakult studentům nabízí možnost učit se od sebe navzájem, poznat odlišné perspektivy a uvědomit si, jakým způsobem budoucí právník a budoucí lékař uvažuje.

Naší snahou je skrze vzdělávání studentů právnických a lékařských fakult přispívat ke kultivaci právního a medicínského prostředí v České republice.

g