„Věnujeme se edukaci odborné a laické veřejnosti o medicínsko-právních otázkách. Věříme, že právě vzdělávání může přinášet pozitivní změnu v prostředí zdravotnictví směřující k většímu respektu práv pacientů i zdravotnických a nezdravotnických pracovníků.“

Barbora Vráblová

Vzdělávání

MedLaw zajišťuje odborné praxe pro studenty právnických a lékařských fakult.

 

Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům hlubší pochopení vybraných témat z oblasti medicínského práva, a to jak formou teoretické, tak formou praktické výuky navázané na činnost právní poradny. Prostřednictvím zapojení se do jejího chodu mohou studenti získat přehled, jaké situace pacienti nebo zdravotničtí pracovníci v praxi řeší.

Společná odborná praxe pro studenty právnických a lékařských fakult studentům nabízí možnost učit se od sebe navzájem, poznat odlišné perspektivy a uvědomit si, jakým způsobem budoucí právník a budoucí lékař uvažuje.

Naší snahou je skrze vzdělávání studentů právnických a lékařských fakult přispívat ke kultivaci právního a medicínského prostředí v České republice.

Náš tým

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

více >

Tereza Truhličková

více >

Mgr. Jana Cimlerová

více >

Mgr. Veronika Kaplanová

více >

Mgr. Aneta Bernardová

více >

Kateřina Hamplová

více >