„Chceme, aby právní pomoc byla dostupná každému, kdo ji potřebuje. Zvlášť, jde-li o otázky týkající se zdraví a poskytování zdravotních služeb. Proto rádi bezplatně poradíme komukoliv, kdo se na nás obrátí – pacientům i zdravotnickým pracovníkům.“

Barbora Vráblová

Právní poradenství

Naším cílem je srozumitelným způsobem zprostředkovávat informace z oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení.

 

Poskytujeme online právní poradenství. Provoz právní poradny zajišťují studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod odborným dohledem právníků specializujících se na oblast medicínského práva a práva sociálního zabezpečení.

 

Právní poradenství je zdarma. Řešení pomáháme hledat každému, kdo se na nás obrátí.

Náš tým

JUDr. Barbora Vráblová, MA, Ph.D.

více >

Tereza Truhličková

více >

Jana Cimlerová

více >

Mgr. Veronika Kaplanová

více >

Mgr. Aneta Bernardová

více >

Kateřina Hamplová

více >

Vzdělávání

MedLaw zajišťuje odborné praxe pro studenty právnických a lékařských fakult.

 

Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům hlubší pochopení vybraných témat z oblasti medicínského práva, a to jak formou teoretické, tak formou praktické výuky navázané na činnost právní poradny. Prostřednictvím zapojení se do jejího chodu mohou studenti získat přehled, jaké situace pacienti nebo zdravotničtí pracovníci v praxi řeší.

Společná odborná praxe pro studenty právnických a lékařských fakult studentům nabízí možnost učit se od sebe navzájem, poznat odlišné perspektivy a uvědomit si, jakým způsobem budoucí právník a budoucí lékař uvažuje.

Naší snahou je skrze vzdělávání studentů právnických a lékařských fakult přispívat ke kultivaci právního a medicínského prostředí v České republice.